نمایشگاه ها

سرور گرامی
برند LIBRAبرترین برند تولید کننده شاور پنل استیل با بالاترین کیفیت و با بهره گیری از فناوری پیشرفته و سابقه درخشان، مفتخر است میزبان شما در نمایشگاه های بین المللی باشد.
بسی خشنود خواهیم شد تا با حضور همکاری و هم اندیشی خود آغازی باشد برای همکاری مستقیم با کلیه فروشگاه های معتبر ایران تا جلوه ای نوین از خدمت و مسئولیت را محقق سازیم.

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر
محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران
دوشنبه 29-04-94 تا پنجشنبه 01-05-94
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
ششمین نمایشگاه بین المللی میدکس
محل دائـــمی نمــایشگاه ها بیــن المللی تهــــران
یکشنبه 20-10-94 تا چهارشنبه 23-10-94
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر
محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران
دوشنبه28-04-95 تا پنجشنبه31-04-95
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران
جمعه22-05-95 تا دوجشنبه25-05-95
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
هفتمین نمایشگاه بین المللی میدکس
محل دائـــمی نمــایشگاه ها بیــن المللی تهــــران