بازدید از پروژه

هموطنان عزیز در صورت تمایل جهت بازدید کارشناسان از محل پروژه ، میتوانند درخواست خود را از طریق

ایمیل یا فکس به شرکت آرتا اعلام فرمایند.

همچنین میتوانید با کارشناسان و مشاوران بخش فروش ارتباط برقرار نمایید.